Podpora

Tento blog píšem a spravujem ako svoju voľnočasovú aktivitu v snahe pomôcť rozšíriť bežeckú komunitu a pomôcť s radami bez nároku na honorár a odmenu. Som rád, že ho čítate a ak sa moje rady a články niekomu páčia, môžete aspoň symbolickou čiastkou prispieť na prevádzku blogu – na prenájom domény a správne poplatky za jeho vedenie.

Ďakujem

Číslo účtu IBAN: SK04 0200 0000 0025 3524 3382 – do správy uveďte “DAR behaj.net (prípadne meno)”