Tréningy a regeneráciu máte pod kontrolou s aplikáciou mySASY

Posted by

Ísť dnes trénovať, či radšej regenerovať? Bol včerajší tréning dosť intenzívny, znesiem dnes ešte jeden podobný, alebo je čas ubrať tempo? Toto je častá otázka, ktorú si športovci kladú ráno po prebudení. Česká aplikácia mySASY vám na základe meraní a vyhodnotení vášho pulzu toto rozhodovanie uľahčí a dodá vašim tréningovým denníkom a harmonogramom aj kúsok vedeckých analýz.

Čo je to mySASY a na akom princípe pracuje?

MySASY (my Spectral Analysis System) je aplikácia, ktorá na základe aplikácie v mobilnom telefóne so spárovaným hrudným pásom vyhodnocuje aktivitu kľúčového systému v našom tele – autonómneho nervového systému (ANS), ktorý riadi tie najdôležitejšie procesy. Využíva na to variabilitu srdcovej frekvencie (HRV) a ortostatický test, kde sa meria váš pulz v ľahu, následne v stoji a opäť v ľahu a v závislosti na zmenách pulzu vyhodnocuje údaje. Hoci si väčšina športovcov myslí, že svoje telo a reakcie na záťaž dokonale pozná, sú dni, kedy sú reakcie na tréning a na iné udalosti a okolnosti z predchádzajúcich dní (nadmerné zaťaženie, stres, oslabená imunita, prichádzajúca choroba, nedostatočný spánok, krátka regenerácia…) nepredvídateľné. Práve aplikácia mySASY nám pomôže v zárodku odhaliť tieto „kritické“ dni a pomôže nám vyhnúť sa pretrénovaniu, či prepuknutiu choroby. A naopak – správne naplánovaným oddychom a zvoľnením dokáže náš organizmus „naštartovať“ k efektívnejšiemu tréningu. Treba však pripomenúť, že samotná aplikácia tréningy za vás nedotrénuje, tie si musíte odmakať sami. Ani tréningový plán za vás nevypracuje, umožňuje však operatívne zasiahnuť do plánov na základe stavu vášho organizmu.

Čo k tomu potrebujeme?

Stiahnutie a nainštalovanie aplikácie mySASY Training do mobilného telefónu. Aplikácia podporuje aj Android aj iOS. Po inštalácii si vytvoríme osobný účet. Po inštalácii si spárujeme aplikáciu pomocou bluetooth s hrudným pásom. Kompatibilita vášho hrudného pásu sa dá priamo v aplikácii otestovať – pás musí zvládnuť meranie vášho pulzu s presnosťou na tisíciny sekundy. V prípade, že sa rozhodnete pre mySASY a váš starší pás nespĺňa tieto podmienky, dá sa na určitú dobu pás zapožičať aj priamo z mySASY. Z vlastných skúseností musím potvrdiť, že je to jeden z najpresnejších hrudných pásov, ktoré som doposiaľ používal, podporuje ANT+ aj Bluetooth protokoly a je odolný voči rušivým elementom a nebadám ani počas meraní pulzu počas aktivít a po spárovaní so športtesterom ziadne abnormálne hodnoty a výkyvy.

Podotýkam, že ak chcete využiť všetky funkcie aplikácie, tak je potrebná platená verzia. Modul Basic+ stojí 5€ na mesiac pri zaplatení na celý rok, čo nie je položka, ktorá vás zruinuje. Cenník je tu, nájdete tam aj popis funkcií, ktorými sa jednotlivé programy líšia.

Existuje aj „Free“ program, ktorá vám poslúži na otestovanie funkčnosti, má však obmedzené možnosti – a hlavne dokáže merať iba v 15-minútovom meracom programe, čo je dosť dlhá doba nehybného ležania a ukrojí vám veľkú porciu z vášho ranného voľného času. Plné verzie vás „odmerajú“ zhruba za 4 minúty.

Ideálnou možnosťou je merať sa každé ráno hneď po zobudení, keď ešte naše telo nebolo vystavené žiadnej námahe, ktorá by dokázala skresliť namerané hodnoty. Na vyhodnotenie niektorých výstupov a na porovnanie s predchádzajúci dňom nám stačí pár meraní, no hodnoty kompenzácie dokáže aplikácia vyhodnotiť až po dlhodobejšom meraní – zhruba po dvoch týždňoch.

Podrobný návod na nastavenie aplikácie nájdete v tomto manuále.

Základné pojmy, s ktorými aplikácia pracuje

(Aplikácia podporuje 2 jazyky – češtinu a angličtinu, všetky dáta dokážeme zobraziť a analyzovať aj v mobilnej aplikácii, vo webovom rozhraní máme prehľadnejšiu obrazovku a o niečo viac možností, filtrov a posunov v rámci menu)

Moje HRV

V tejto záložke nájdeme grafické znázornenie vyladenia organizmu v danom období (aktivitu ANS). Pomocou kalendára si môžeme vybrať ľubovoľné obdobie. Číselné označenie jednotlivých bodov (výsledkov) je v poradí od najnovších (č. 1) po staršie záznamy.

Znázornenie kľúčových informácií v grafe:

Umiestnenie bodu na osi X = Dopĺňanie – úroveň regenerácie/dopĺňanie zdrojov organizmu (parasympatikus)

Umiestnenie bodu na osi Y = Spotreba – úroveň aktivácie/spotreby zdrojov organizmu (sympatikus)

Celkový výkon – celková aktivita centrálneho nervového systému (veľkosť bodu)

Celkové skóre – súhrnné zhodnotenie vplyvu celkovej aktivity a podielu oboch zložiek systému

Tlačidlo režim heatmapy

Pomocou tlačidla môžeme vypnúť/zapnúť režim heatmapy, znázorňujúci individuálne zafarbenie výsledkov. (Umiestnenie a pohyby hodnôt v rámci individuálneho spektrálneho profilu). Funkcia je k dispozícii po absolvovaní aspoň ôsmich meraní) a priebežne sa aktualizuje.

Posun vpravo – zlepšenie regenerácie a dopĺňania energie

Posun vľavo – spomalenie regenerácie a dopĺňania energie

Posun dole – optimálna reakcia na záťaž, rastúca aktivácia

Posun hore – optimálna reakcia na zníženie záťaže

Posun vľavo dole – signál nadmerného zaťaženia

Posun vpravo hore – signál nástupu Superkompenzácie

Moja kompenzácia

Hodnota kompenzácie je stanovená na základe komplexného porovnania výsledkov aktuálneho merania s výsledkami predchádzajúcich meraní tzv. individuálnym spektrálnym profilom. Zobrazuje sa preto až po siedmich meraniach v danom období. Úroveň kompenzácie pomáha určiť vhodný režim záťaže, či odpočinku pre nasledujúce tréningové dni.

Základná interpretácia hodnôt:

50 – 95 = organizmus sa ešte úplne nevyrovnal s predchádzajúcim zaťažením, alebo bola naopak predchádzajúca záťaž príliš nízka a nevyvolala optimálnu adaptačnú reakciu.

95 – 115 = reakcia organizmu je optimálna pre pokračovanie tréningu v tomto režime.

115 – 150 = organizmus je vo fáze superkompenzácie, ktorú je dobré využiť pre ďalší tréning či iné zaťaženie.

Slovné odporučenie

Základné slovné odporučenie je vytvorené algoritmicky na základe výsledkov aktuálneho a predchádzajúcich meraní a na základe informácií, ktoré sme zadali do dotazníka na konci každého merania, preto treba dbať na presnosť údajov zadaných do dotazníka týkajúcich sa nášho zdravotného stavu, kvality spánku, stresu, zaťaženia v predchádzajúcom dni, či dĺžky regenerácie.

Funkčný vek

Funkčný vek zodpovedá kapacite organizmu odolávať stresu, zaťaženiu a podnetom z okolitého prostredia a aj celkovému zdraviu. Umožňuje tak určiť reálnu funkčnú „starobu“ organizmu a porovnať ju s kalendárnym vekom. Môžete sledovať aktuálnu hodnotu aj dlhodobý vývoj hodnôt. Trend zmeny veku organizmu a jeho dynamika sa vykresľuje pomocou smeru, farby a množstva šípok. Ak je Funkčný vek nižší, ako váš skutočný kalendárny vek, je na tom váš organizmus lepšie ako priemer zodpovedajúci tejto vekovej skupine, ak je hodnota vyššia, tak ste na tom naopak horšie.

Môj tréning

Funkciou, ktorá sa do aplikácie dostala nedávno a stále sa zdokonaľuje, je „Můj trénink“. Na základe vypočítaných hodnôt kompenzácie, výkonu a ďalších parametrov nám mySASY odporučí dĺžku a intenzitu tréningu na nasledujúci deň. Je dobré, že dokáže spárovať aktivity z prepojeného účtu aplikácie Strava, netreba tak manuálne nahrávať žiadne aktivity do tréningového denníka. Už aj hodnoty „myTL“ (Optimal training load) – resp. „TL“ (Training load), „opTE“ (optimálny tréningový efekt) a „realTE“ (reálny tréningový efekt) nám dokážu približne určiť, ako by mala vyzerať naša tréningová záťaž v ten deň. Pravda – mySASY nedokáže vyhodnotiť únavu našich svalov a lokálny svalový diskomfort, je tak na nás (prípadne na trénerovi), aby dokázal vybrať adekvátnu tréningovú metódu, ktorá zaťaží náš organizmus v optimálnych hodnotách – a zároveň ušetrí svalové skupiny, ktoré sú po predchádzajúcich tréningoch unavené a potrebujú regeneráciu.

Aplikácia mySASY zatiaľ nedokáže naplánovať záťaž a optimálnu hodnotu výkonu a kompenzácie na konkrétny dátum (napr. preteky). Je tak na vás (či trénerovi), aby dokázal vyhodnotiť predchádzajúce reakcie na zvýšenú záťaž, zvoľnenie, aktívny odpočinok, či voľno a na základe toho potom stanovil optimálny plán týždeň pred pretekmi.

Ďalšie funkcie a využitie aplikácie

V poslednom čase sa čoraz častejšie dostávali do popredia otázky ako a kedy trénovať po ochorení (vrátane Covid-19), ako predchádzať plnému prepuknutiu choroby, ako včas diagnostikovať jej prípadný nástup, či ako trénovať pred a po očkovaním. Na tieto otázky nájdete vypracovanú analýzu na tejto stránke.

Záznam webinára: Ako pracovať s mySASY

V piatok 9. júla 2021 o 14:30 ponúkol mySASY bezplatný webinár, kde ste sa mohli dozvedieť:

– ako využiť tréningový profil

– ako pracovať s mySASY na každodennej báze

– čo získate pri pravidelnom používaní a čo naopak mySASY neponúka

– ako mySASY funguje + ďalšie otázky.

Záznam z webinára: https://www.facebook.com/1508724222765790/videos/430273081278414

webinár: Ako pracovať s mySASYhttps://www.facebook.com/events/211130547545212/

Záver

Plusom aplikácie je to, že máme za pár eur a prakticky s minimálnou časovou stratou k dispozícii hodnoty, ktoré boli donedávna výsadou drahých špecializovaných laboratórií. Zároveň to vedie k efektívnejšiemu tréningu a pomáha to vyvarovať sa „jalových“ tréningov, ktoré neprinášajú želaný tréningový efekt, ale vedú k nadmernému zaťaženiu organizmu a zvýšenému riziku zranení a chorôb.

Počas používania som narazil na dve drobné muchy. Mám nastavený jazyk češtinu, pri pohyboch po menu tam a späť sa stáva, že sa aplikácia prepne do angličtiny. Nie je to síce nič, čo by ovplyvňovalo funkčnosť, ale niektorých jazykovo menej zdatných užívateľov to môže otravovať.

Druhým javom, na ktorý si treba dať pozor, je signál pípnutia oznamujúci, že máme pri meraní zmeniť polohu (z ľahu do stoja a naopak). Pri všetkých zvukových režimoch sa nespráva rovnako, občas iba zavibruje a nepípne, preto si treba dávať pri meraní pozor, aby sme chybným meraním neskreslili výsledné hodnoty.

Na prípadné nejasnosti počas používania aplikácie môžete kontaktovať aj priamo support – support@mysasy.com / +420 730 541 924. Reagujú promptne.

O tom, ako aplikácia mySASY a aký vplyv malo jej využívanie v mojom tréningovom procese vám napíšem článok niekedy v septembri/októbri po vyhodnotení mojej sezóny. Občas si síce pri vyhodnocovaní dobrých, zlých a kritických dní pripadám ako František Koudelka vo filme „Jáchyme, hoď ho do stroje“, jedno však viem už teraz. Darí sa mi na základe nameraných hodnôt a odporúčaní predchádzať pretrénovaniu a na krátkodobé „prepísknutia“ tréningov dokážem reagovať hneď nasledujúci deň a vhodnou úpravou záťaže sa hodnoty výkonu a kompenzácie vrátia okamžite to „kladných“ hodnôt.

(V galérii nájdete pár screenshotov z mojich meraní)

Web mySASY: mysasy.com  

Facebook mySASY: facebook.com/mysasycom

Facebooková skupina Chytrý sportovní trénink, CZ + SK group (powered by mySASY): facebook.com/groups/chytrysportovnitrenink/

Peter Cagáň – facebook.com/peter.cagan – facebook.com/behaj.net –  www.strava.com/athletes/petercagan

Najbližší diel: Nástrahy letných tréningov – Najbližší test: bežecká obuv Mizuno

3 comments

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s